Početna Program Prijavnica Sponzori Kontakt

Program

25. Juli/Srpanj (Ponedjeljak)

08.00.- 12.00. Registracija učesnika

12.30.- 13.00. Koktel dobrodošlice
14.00. Otvaranje 1.Euro-Azijskog Foruma - Pozdravna riječ
14.05. Prorektor za naučno-istraživački rad - Prof.dr.Hazim Bašić, Pozdravni Govor

ETIKA, EDUKACIJA, KOMUNIKACIJA

14.15. Prim. dr. med. Fahrudin Kulenović
     Etičke vodilje u medicinskoj praksi
14.35. Alibašić Safet, Član BiH Reprezentacije u sjedećoj odbojci
     Od rane do Olimpijske medalje
14.55. Prof. dr. Dijana Avdić
     Cjeloživotno učenje: Formalno i Neformalno obrazovanje
15.15. Dr. sci. Nazif Hasanbegović
     Umijeće komunikacije

15.35. - 15.55. Kafe Pauza

15.55. Mr. sci. med. Sabina Sarić
     Limfedem - Tretman i kontrola

16.15.- 18.00. RADIONICA
     Kompresivna terapija
     Mr. sci. med. Sabina Sarić

26. Juli/Srpanj (Utorak)

PREVENCIJA, DIJAGNOSTIKA, TERAPIJA

09.00. Doc.dr.sci. Aida Ramić-Čatak
     Prevencija kao znanje, vještina i koncept izbora za zdravlje
     Od teorije do prakse u Federaciji BiH
09.20. Mr. sci. med. Akif Mlačo
     Dijagnostičke procedure : Ulcus crurisa
09.40. Doc. dr. sci. med. Irdina Drljević
     Značaj dermatoskopije u dijagnostici atipičnih rana
10.00 Dr. sci. med. Mirsad Babić
     Patohistologija - Parametri dobrog cijeljenja hronične rane

10.20.- 10.40. Kafe pauza

10.40. Prof. dr. sci. med. Halima Resić
     Pruritus kod pacijenata na hemodijalizi
11.00. Dr. med. Malik Jakirlić
     Hirurško liječenje hronične rane
11.20. Safija Vuković, dipl. med. ses.
     Debridman - tretman i prevencija kod hospitaliziranih pacijenata
11.40. Mr. sci. mr. ph. Zahida Binakaj
     Esencijalna lista: benefit za pojedinca i društvo

1.EURO-AZIJSKI FORUM UDRUZENJA ZA RANE

12.00. Prof.dr. Rusmir Mesihović, Federalni ministar zdravstva
     Značaj međunarodne saradnje
12.10. Prof.dr.Bulent Erdogan
     Predsjednik Udruženja za Rane Republike Turske
     Wound Management Association Turkey (WMAT)

12.30 -14.00. Ručak

PRIRODA U SLUZBI ZDRAVLJA

14.00. Acc. Prof. dr. sci. biomed. Semir Osmanagić
     Energetski potencijal Doline Piramida

14.20. Prof. dr. sci. Lemja Chabbouh Akšamija, dipl. ing. arh.
     Biogradnja - uslovi zdravog stanovanja
14.40. Mladen Milidragović dipl. ing. elektrot.
     Mogući pristup tretiranja hroničnih rana

15.00.-16.00. RADIONICA
     Radiestezija
     Mladen Milidragović , dipl. ing. elekt.

16.00.-17.00. RADIONICA
     Dermatoskopija
     Doc. dr. sci. med. Irdina Drljević
     Dr. sci. med. Mirsad Babić

20.30. Svečana večera: Terasa Hotel ”EUROPE”

27. Juli/Srpanj (Srijeda)

TERAPIJSKE MOGUĆNOSTI

09.00. Dr. med. Amir Ahmetović
     Debridman
09.20. Dr. med. Aleksandar Gajić
     Debridman: nove mogućnosti
09.40. Doc. dr. sci. med. Sanela Salihagić
     Tretman opekotinske rane

10.00. - 10.20. Kafe pauza

10.20. Mr .sci.med. Alden Begić
     Uloga hiperbarične oksigenoterapije u liječenju hroničnih rana
10.40. Prim. dr. med. Sabina Serdarević
     Prehrana pacijenata sa hroničnim ranama
11.00. Sponzorisano predavanje TOSAMA
     Obloge sa medom u tretmanu hroničnih rana
11.20. Azra Camdzić, dipl. ing. lab.
     Specifičnost bolničkih izolata u hirurškoj rani

NOVE TERAPIJSKE MOGUCNOSTI

11.40. Doc. dr. sci. Lejla Kapur–Pojskić
     Nove biotehnologije u liječenju hroničnih rana
12.00. Sponzorisano predavanje
     Mogućnost izolacije i čuvanja embrionalnih i adultnih čelija u BiH
12.20. Doc.dr.sci. Lejla Kapur-Pojskić
     Procjena genetičkog rizika od tromboemboličkih komplikacija u menadžmentu rane

12.40.-14.00. Ručak

SRODNA UDRUZENJA U BOSNI I HERCEGOVINI

14.20. Doc. dr. sci. med. Ismet Suljević
     Uloga Udruženja za terapiju bola u BiH u razvoju terapije bola u Bosni i Hercegovini
14.40. Gdja. Svjetlana Grbić-Fabijanić
     Partnerstvo za javno zdravstvo
     Promocija zdravstveno odgovornog ponasanja i zdravih stilova zivota
     Poseban osvrt na probleme osoba u trecoj zivotnoj dobi

15.00.-16.00. RADIONICA
     Terapija opekotina Bioptron polariziranom svjetlosti
     Aida Kapo, dipl. med.s est.
     Dr. med. Jasmina Begić-Rahić

16.00.-17.00. RADIONICA
     Hrana kao lijek
     Prim. dr. med. Sabina Serdarević
     Udruženje kuhara BiH

19.00.-20.00. “AVAZ” Toranj ( Rotirajući Restoran)

28. Juli/Srpanj (četvrtak)

09.00.-10.00. Evaluacija
10.00.-11.00. Podjela CERTIFIKATA


Izleti


1. Dolina piramida Cijena: 35,00 EUR

2. Vinska tura Cijena: 65,00 EUR

3. Olimpijske planine Cijena: 42,00 EUR
Organizatori:


Udruženje za rane u Bosni i HercegoviniFakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu


Zlatni sponzor:

© 2011 URuBiH. Dizajn Armin Methadžević.